JPK

JESTEŚMY GOTOWI NA JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK)

Ostatnia grupa przedsiębiorstw, która do tej pory nie podlegała wymogom związanym z JPK:

  • Od 1 stycznia 2018 wszystkie mikroprzedsiębiorstwa będące czynnymi podatnikami VAT będą zobowiązane do wysyłania co miesiąc na serwer Ministerstwa Finansów dane z ewidencji VAT w postaci pliku JPK_VAT;
  • Od 1 lipca 2018, mikroprzedsiębiorstwa prowadzące księgi podatkowe będą musiały być gotowe na żądanie organów podatkowych, przygotować odpowiednio inne pliki JPK.

Nowości czekających firmy w roku 2018 jest oczywiście więcej i warto do nich przygotować własną firmę. Może to wymagać zakupienia nowego lub dostosowania własnego oprogramowania.

Technicznie, operacja comiesięcznego wysyłania plików praktycznie wymaga:

  • poprawnego zarejestrowania wszystkich transakcji w ewidencji VAT (rejestrach VAT). W przypadku braków lub uchybień przygotowywany plik JPK nie przejdzie walidacji i nie będzie mógł być wysłany;
  • Wyeksportowania wszystkich zapisów z rejestrów VAT za wybrany okres rozliczeniowy z programu finansowo – księgowego.
  • Zapisaniu rejestrów w ustrukturyzowanym pliku XML zgodnym z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów schematem JPK_VAT v3-0.
  • Przygotowany plik JPK_VAT, po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tak zwanym podpisem PZ (profilem zaufanym e-PUAP) musi zostać wysłany w terminie na serwer Ministerstwa Finansów.